Info Node: (aalib.info)Top

CFHT HOME aalib.info: Top


up: (dir) next: Overview prev: (dir) Back to Software Index

AA-lib 1.4
**********

                          An ascii-art library
                            API DESCRIPTION
                              Apr 17, 2001

* Overview
What does this software do then ?
* AA-Project
You want join ?
* Skeleton
AA-lib program skeleton::
* Initialization
How to start up AA-lib?
* Drawing image
How to draw image?
* Rendering
Rendering of image into ascii-art
* Flushing
Flushing into screen and text output functions
* Keyboard
Handling keyboard
* Mouse
Handling mouse
* Resizing
Resizing of display
* Other functions
Functions that was not documented yet.
* Designing new driver
How to port AA-lib to new platform
* Reference
All AA-lib functions and variables.
* Index
Index of functions, types, macros and constants
               .,. _.  .
              .%qwmy1(/. .
             _x]WWWK1==s,<aaa,= .
          . ,jwdWWW#oa=%+{3WBW#oa>_,-
          `.amWWWWWZ13x|:=|{?W#Ee==++=_
          _jmWBWWWB}l=:;:.<%|!??+;- ~.;==,
         _ud$WWWW#Xecc_|=-::<3{~ . . .. ;::_
        ++|>{?+X*bSx%>`=: ..-<:-. . .  -:==i,
       ....:`---+|+{S=..-=:...= `    .....-<?;.
        -. . ...__=:--.. - . ..   . . :-<=>|:.
          .. .-- . ..::;:=:+. . . .._--;<nx>=:
         .    .:;==|=|=|||:: .......:<,=.=:+==.
           .. .::==|||iilxil|;::_=:+::=<(-+==. -
          .: .:;==+|<illvivnxs==<:~=. --:.. . ..
           . .::==|+|iilIvvnnns|..:=. . . :... .  .
            .:;=+||ixxxnvxnnnon> ;)s     .--`__,:-
            -:==|+|xoS2oo22ooX2Xa,.^x.  i.   -~~
         .  .::;===+|I12SSnnSXSXmX#s, +,. -`
         .. -- . ----+++|||II}**!!!!|> '...., .,.
         .::.. .    ..-:===::.  :=%i<j#me. ][
         .-::.- . .  .. .:xwmo(._ ` s,:|3WmQk;.d
       :. ..:;;::....... ...=3m#Bm%~=<3UWBWWWWW#.)h
       :=. :;;:;:;;::.......=X#WWWWQmmmmBWWWWWWF`jf
       -= .:;==;;;;:::::....=dmWWWBmWWWWWWWWWWW[jQ[
         ..:;;:::;;=::....;)X#WWWm>3XWWWWWWWW#??
         ...:-:::::... . .:+*Y?YXo=|3XWWWWBW[
         .....:...........:.=nZmWms;=IX#####
         .............:-~+1s%X#####2s<nXZ##P
          .....:.. . . .___=aaa_a_%<2Z####`
         __;...............-+inXZBm#ZoZm#m#s_,  - .
    _  .%uoon=. ...:-:.:.--;<xaudmZmWmmm###mmBQQQmw..|=__
   /?'.....XXSnx..........:::::=ln#WWmWWWWW#XXWWWWWWWWe.|==|:iT
   ...c  )Xon>...... ........:+*1SX####XSommWWWWWWW[.+=:=:s%=
   QQQWL.. -{1;...:.-.. . .......--+<ixnS#mWWWWWWY`:=+:;=mWWQ
   WWWWWb.. . -:....:.:...... ......:|%nXZm#WWWWW?=::=;;:<mWWWW
   ^-- . . .  ......-.... .... .:=ixnXX##mWBE?-:-:::::|>=i+==
   . . . . .   . .......... -:=+lxSXXZ#Z?`.:::::.:==::===;=
   . . .. . ..    . . .  ...:=|lvn}!...:.....:==<|:<|saaw
   QWQWQQWQWm#Qwa_,   .. .... .:;~~ .......:=sawwWWWWWQWWWWW
   
          Honza Hubicka <hubicka@freesoft.cz>
   
   
             _a,an}|^-=-:._._
            .aJ#XS*||:::--::;=>=|_.
          ._JZSo1|+:;;:::.:.:=||===:..
          _=nn31}=,==:..::.:::__=====;...
         .=+"!+i%*+==::-:;=<;==+<+==..
         .. .__|+~_;>`. . ..:===|:==-; .
          .--~-~~...-- ..:.;::+====>==_ .
            .. : . ....-+|;-:=<i=::,_.
           . .    ..==|l|==+:;|=i:.    .
               . ..-:+|>+li===|!+:...   :.
              . ...:::i||iixi|==;=|_._.. ..;
             . ...:.==|ixxunnns%iiaoouis%,=:==
             . ....:==iiv22XXXZZ#ZmZXXXdupoz=<>
           ........::=|ilvn2S2ZZ#####ZZZXZ#Xx=u>.
          . . . . .-:;=iill11X2X#m###mmZXzIl>{`I`;
           ... ..-::;=|||illvv3XXXXXX#XmoS;==::-..
          .  . ...=====|i|||+"""~~++*1SoXs,-::...
             ......---===;. ..:=|i>"{2S( ;_</|
                 .:::=;=   ,.--+`"`=%)d#(;
       . .  . .      ...;i>....--+._=us_J1s.+s;
       -. .. . . .    :{m, =|::::==xxoXzXonX(:x(
       ... ` ..... . .  .:xZXc`|||=||ln2ZX'Snvc<oS(
       .. . `........ . .={SXXb/~|i|iixn}\non1XXXr
        .. .  .  .  .;{2ZXS21,____%xonnnxiSX'
          . ........  .:<v**X1IIxoo2nnonvvx=
           . . .. . .  :Isxunos%lxnonn1vvl;
            . . . . ....InSoonIixnxvnvIl>
           .  . . ..:l=.innnn1xIiixnIIIl'
             .      . _.:.-|linxvl|`
              .   -~-++iii|iivvl|||
                . ....__|ixxxIvIi=|Il
              . . .::=|i%nnonnvI+=v1nl
                ...:=|Innn1}+||vvnvv;
                 ....:+++=xivvnnnno> .
                   .:;=ivvnnvvno2o` .  ..
        ..:    .     :=+|iIxvnvo2e';,. ...:<+:.
      ...--       .   ..==iivlvIn1".|=:;.. . . -::
    .::.            ...=|iliIli~ =|`:<:/.. .. .
   n;: .            .  .::=|+~    :=+;;:.: :
   
   	   Kamil Toman <toman@artax.karlin.mff.cuni.cz>


automatically generated by info2www version 1.2